ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಖುಲಾಯಿಸುತ್ತೆ

57

Kannada Short films, Darshan, Sudeep, Yash, Shivarajkumar, Puneethrajkumar Sandalwood updates,news,gossips and interviews